Hare (skogshare & fälthare)

Under sommarhalvåret har skogsharen en gråbrun päls. När vintern kommer ändras skogsharens päls och den blir vit. Dock förblir skogsharens korta svans vit året runt. Ögonfärgen hos skogsharen är mörkt rödbrun. Generellt sett är skogsharen mindre än fältharen, med en vikt som vanligtvis ligger strax över 3 kg. Det förekommer också hybrider mellan skogsharen och fältharen, vilket brukar kallas för “mohare”.

Harjakt

Finns det något som slår harjakt med stövare? Du kan jaga precis som du vill – ensam, med vänner eller till och med ta med barnen. Det spelar ingen roll om det är morgon eller kväll. Du behöver inte vara överdrivet tyst eller smyga runt. För mig var valet att jaga med stövare och delta i harjakt självklart.

 

Harjakt är en lugn och avslappnad jaktform som vanligtvis utförs med hundar av rasen stövare eller beagle. Stövaren är en drivande jakthund med utmärkt förmåga att spåra och ett säreget skall. I Sverige bedrivs harjakt på skogsharar samt fältharar (Tyskharen).

Tillåtna vapen

Vid harjakt är det vanligt att köpa hagelgevär i kalibern 12-20 och blyhagel i storlekarna US 5-6. I de fall då kulvapen används vid harjakt, är det oftast klass tre-vapen som används. Man får alltså inte använda 22lr gevär av klass 4. Eftersom haren är relativt liten och har begränsat med kött, är det viktigt att undvika överdriven köttförstöring.

Jakttider

1 sept – 28(29) feb – Fälthare och Skogshare. Hela Sverige förutom nedanstående undantag.

1 sept – 15 feb – Skogshare Län: Skåne, Halland, Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Södermanland, Östergötland.

 

Skogshare - spårtecken och läten

Skogsharens spår bildas av fyra tassavtryck som grupperas tillsammans. Detta mönster uppstår genom harens skuttande rörelse. Först sätter den ned sina framben, vilket resulterar i de två bakre spåren. Sedan följer bakbenen, vilket ger de främre spåren som är något större och bredvid varandra. Framtassarna är ungefär 5-7 cm långa, medan baktassarna kan vara upp till 10 cm.

 

Spåren har oftast suddiga konturer på grund av haren’s rikliga päls under fötterna. I lössnö kan haren sprida ut tårna på sina bakfötter, vilket ger den bättre bärighet på snön. Detta är en egenskap som också gör det möjligt att skilja skogsharens och fältharens spår åt. Harens förflyttningar kan ibland skapa tydliga stigar i skogen, kända som harstigar.

 

Det är lätt att skilja harens bete på träd och buskar genom dess karakteristiska bettavtryck. Avtrycken är skarpa och släta, tack vare harens vassa framtänder. Skogsharen lämnar efter sig spillning i form av små platta kulor, vanligtvis med en diameter på cirka 15 mm.

 

När skogsharen attackeras av rovdjur ger den ifrån sig ett ångestladdat skrik. Det är hjärtskärande och liknar ett högljutt barnskrik. Detta ångestladdade skrik brukar ofta användas till lockpipa räv. Under parningssäsongen kan haren också skrika. Dessutom kan den producera ett mycket tyst läte när den blir störd, som liknar ekorrens smackande läte.

Utbredning av skogshare

Skogsharen finns i hela Sverige, främst i skogsområden. Under de senaste decennierna har skogsharens population minskat, åtminstone i södra delen av landet. Detta kan huvudsakligen tillskrivas återhämtningen av rävpopulationen efter skabbutbrottet, samt möjlig konkurrens från den större fältharen. De milda vintrarna de senaste åren kan också ha bidragit till minskningen av antalet skogsharar.

 

Å ena sidan har det lett till färre sorkar, som utgör viktiga bytesdjur för rovdjuren, då de har svårt att överleva utan ett skyddande snötäcke på vintern. Å andra sidan gör bristen på snö under vintern att vita harar särskilt utsätts för rovdjur då de blir mer synliga.

Skogshare - föda och fortplantning

Skogsharen födosöker genom att äta skott eller bark från träd som sälg, vide, asp, rönn, tall och björk. Dessutom ingår örter, bärris och ljung i dess kost.

 

Skogsharen kan ha cirka två till tre kullar per år. Den första parningstiden inträffar vanligtvis runt mars månad. Hanarna uppvaktar de brunstiga honorna och rivaliserande hanar kan lösa konflikter genom att stå på sina bakben och boxas med framtassarna. Efter parningen är honan dräktig i ungefär 50 dagar. En kull består vanligtvis av cirka 2-5 ungar.

Skogshare och människa

För den allmänna befolkningen lever skogsharen ett osynligt liv. Men för jägare runt om i landet är skogsharen mycket uppskattad och värdefull.

Kännetecken fälthare

Fältharen har en rödbrun päls som behåller sin färg hela året, men låren får en mer gråaktig nyans under vintern. Svansen har en svart ovansida och vit undersida. Ögats iris har en ljusbrungul färg. Fältharen är något större än skogsharen och väger vanligtvis mellan 4 och 6 kg. Det förekommer även korsningar mellan fältharen och skogsharen.

Utbredning av fälthare

Fältharen förekommer i öppna landskap ända upp till de södra delarna av Norrland.

Fälthare - föda och fortplantning

Fältharen har en varierad kost bestående av olika örter, gräs och odlade grödor. Även under vinterperioden försöker fältharen hitta tillgång till örter och gräs på marken, men den äter även knoppar och bark från träd. Särskilt uppskattad är barken på unga fruktträd.

 

Den första parningen på året inträffar vanligtvis redan i februari, och ungarna föds efter en dräktighetstid på cirka 45 dagar. Eftersom fältharen kan para sig igen direkt efter att ha fått en kull, hinner honan oftast föda upp till tre kullar under en säsong. Varje kull kan bestå av upp till fem ungar.

Fälthare - spårtecken och läten

Fältharen lämnar ett karakteristiskt spår, likt andra hararter. Avtrycken från alla fyra tassarna bildar en grupp, där de främre avtrycken kommer från bakbenen. Under vintern har fältharen mindre päls på tassarna jämfört med skogsharen, vilket gör spårstämplarna smalare.

En annan indikation på närvaro av fälthare är betade skott. Dessa har en jämn och fin snittyta som orsakats av gnagarens vassa tänder. Det skiljer sig från kvistbete av hjortdjur som ger mer ojämn yta.

 

Haren är inte särskilt högljudd, men hanarna kan emellanåt ge ifrån sig ett diskret morrande-knorrande läte under parningssäsongen när de uppvaktar honor. Dessutom kan haren avge ett hjärtskärande skrik, känt som ångestskrik, om den blir angripen eller hotad av en fiende.

 

Fältharen är nattaktiv och är mest aktiv under mörka timmar.

Kännetecken skogshare
hare
Fullvuxen skogshare:
Längd45-55 cm
Längd svans5-7 cm
Vikt ca2,5-4 kg

Honorna är oftast större än hanarna, som är ganska ovanligt bland landlevande däggdjur.

Kännetecken fälthare
falthare
Fullvuxen fälthare:
Längd55-70 cm
Längd svansca 10 cm
Vikt ca3-7 kg
Skogshare
Fälthare
Skogshare under vintertid

Jaktfakta.se
Logo
Enable registration in settings - general